Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens Timber and Building Supplies Holland N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Introductie

Timber and Buildings Supplies Holland N.V., hierna: “TABS Holland” is statutair gevestigd te (1506 RZ) Zaandam aan de Symon Spiersweg 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37077570 als naamloze vennootschap met volledige rechtsbevoegdheid, hierna: “TABS Holland”. Zij is verantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Klik hier voor een overzicht domeinen en applicaties behoren tot Tabs Holland:

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke door TABS Holland en de aan haar gelieerde ondernemingen worden verwerkt en verzameld. TABS Holland respecteert daarbij altijd de privacy van haar relaties en (digitale) gebruikers.

Je dient je ervan bewust te zijn dat TABS Holland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de website van TABS Holland of aan haar gelieerde ondernemingen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij je aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Onze website is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Het is wel mogelijk om daar een zogenoemd account aan te maken. Bij het aanmaken van een profiel verstrek je persoonsgegevens, inclusief persoonlijk wachtwoord. Het profiel met bijbehorende persoonsgegevens wordt opgeslagen in een aan de website gekoppelde database. Deze gegevens worden opgeslagen zodat je van de account functionaliteiten gebruikt kunt maken.

​​​​​​​Heb je daadwerkelijk iets gekocht binnen onze e-commerce omgeving, dan onthouden wij eveneens de inhoud van jouw bestelling. Daarnaast kun je zelf kiezen voor het laten bewaren van aanvullende gegevens. Al deze gegevens kun je bekijken en wijzigingen via een zogenaamde Mijn-omgeving. We verzoeken je daar altijd vertrouwelijk mee om te gaan en deze alleen voor eigen gebruik te raadplegen.

Als je jezelf aanmeldt bij de websites van TABS Holland kun je aangeven of je onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Als je dit aanvinkt, zul je regelmatig per e-mail op de hoogte worden gehouden van aanbiedingen en speciale acties. Wil je de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen dan kun je jezelf altijd eenvoudig afmelden via een link in de nieuwsbrief of een email sturen naar klantenservice@pontmeyer.nl Het IP-adres van jouw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in logbestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze website te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze website.

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van de betreffende diensten.

​​​​​​​Via onze website bieden wij allerlei producten en diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

​​​​​​​Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de bestelling uit te kunnen voeren (koopovereenkomst) of om een gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

​​​​​​​Gebruik van persoonsgegevens

Bij de aankoop van producten, het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten je kiest te gebruiken. TABS Holland verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou indien je:​​​​​​​

 • Klant wordt;
 • Leverancier bent;
 • Als werknemer actief bent;
 • Aandeelhouder bent van onze onderneming;
 • Een al dan niet commerciële relatie aangaat;
 • Aangeeft op de hoogte te willen blijven van een nieuwsbrief van een van onze ondernemingen/websites;
 • Middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt;
 • Onze website bezoekt.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • ​​​​​​​NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Financiële gegevens van jouw onderneming zoals BTW-nummer en indien jouw onderneming op rekening kan kopen ook het bankrekeningnummer (IBAN);
 • Bedrijfsgegevens van jouw onderneming zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen;
 • E-mailadres;
 • Accountnaam;
 • Functie;
 • Informatie die je zelf invult in een formulier op de website
 • Vragen die je aan ons stelt en/of meldingen die je aan ons doorgeeft;
 • Loopbaaninformatie m.b.t. sollicitaties;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Opleidingsniveau.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

 • ​​​​​​​Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten;
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • Om contact met je op te nemen en te onderhouden;
 • Om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses;
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt, om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden;
 • Vermelding van namen in haar media ter duiding van informatie en of beeldmateriaal;
 • Vermelding van namen en contactgegevens in haar media voor zover deze relevant zijn;
 • Om de dienstverlening van TABS Holland te verbeteren;
 • Om onze bezoekers, personeelsleden en eigendommen te beschermen;
 • Om onze websites te verbeteren;
 • Om jouw klacht over of jouw reactie op een klacht te verwerken;
 • Om je te benaderen over jouw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
 • Om je gebruik te laten maken van onze overige diensten;
 • Jouw sollicitaties en het screenen van kandidaten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden via onze websites deel te nemen aan onze spaarprogramma’s zoals Pontbonus.nl.
 • Om de mogelijkheid aankopen te doen “op rekening” kan vooraf een kredietcheck worden uitgevoerd
 • Krediet Management beheer.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Als mede aan de beheerders van software/diensten t.b.v. onze administratie, dataopslag voor gegevensbewerking, versturen van nieuwsbrieven etc.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop, laten wij bij iedere aanvraag voor aankopen op rekening een kredietcheck via een derde partijen (hieronder toegelicht) uitvoeren, vragen wij informatie op omtrent de natuurlijke personen in het bestuur van de onderneming, en geven we jouw gegevens door aan de bezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

​​​​​​​Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of door middel van een rechterlijke uitspraak. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw apparaat wordt opgeslagen zodat je herkend kunt worden. Als wij het in deze privacyverklaring hebben over cookies bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee, zoals pixels. Wanneer je onze websites voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies en verwijzen wij je door naar ons cookiebeleid dat onderdeel uitmaakt van deze privacy verklaring. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies (zoals bijv.: Google Analytics). Helaas hebben wij niet volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees daarom ook hun privacy verklaringen als je dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit jouw account en jouw aankopen in onze webshop en de winkels met elkaar, om jou de beste ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die je hebt achtergelaten op, of via, een van de websites van TABS Holland.

​​​​​​​Door jouw online en offline gegevens te combineren, kunnen wij jou gepersonaliseerde aanbiedingen of nieuwsbrieven doen die aansluiten bij uw interesses. Zo wordt er voorkomen dat je content of aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn. Aan de hand van deze profilering maken wij op groepsniveau selecties. Wij zullen je op basis hiervan echter nooit voor één van onze diensten en/of producten uitsluiten.

Kredietcheck bij “kopen op rekening”

Als de klant bij een aankoop kiest om op rekening te kopen, kunnen wij een kredietwaardigheidscheck laten doen om de financiële situatie en het betaalgedrag van de klant te controleren en om ons te beschermen tegen mogelijke wanbetaling.

Voor een kredietwaardigheidscheck worden in een aantal gevallen niet alleen bedrijfsinformatie maar ook persoonsgegevens van de klant gestuurd naar externe partijen voor een kredietwaardigheidscontrole en kredietbeheer . Alleen de hiervoor noodzakelijke gegevens worden gebruikt, te weten: bedrijfsgegevens (kvk- nr), e-mailadres, telefoonnummer, rekening- en bestelgegevens. Deze partijen bepalen vervolgens het statistische risico van wanbetaling op basis van wiskundige en statistische methoden. Wij wijzen je erop dat deze bedrijfsgegevens mogelijk vervolgens ook voor een kredietwaardigheidsonderzoek voor andere aanvragers worden gebruikt.

De beslissing om zo’n aankoop op rekening goed te keuren of te weigeren wordt in eerste instantie automatisch genomen door systemen en databronnen middels deze externe kredietwaardigheidscheck zonder dat een natuurlijk persoon dat besluit daar nog beoordeelt. Wij nemen zelf op basis van de uitslag van het kredietrapport vervolgens een eindbesluit of een klant wel of niet op rekening mag kopen. Het besluit is noodzakelijk voor verkoopcontracten op afbetaling. De kredietcheck is daarom in eerste instantie een vorm van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22.2 AVG.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6.1.b AVG, namelijk noodzakelijke gegevens voor het sluiten van een koopcontract.

Solliciteren voor een baan bij ons

Onder het kopje ‘werken bij ” op onze website, bieden wij jou de kans om te solliciteren op een van onze openstaande vacatures of te solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Hiervoor vragen wij jou de nodige informatie te verstrekken zoals jouw naam, contactgegevens, CV en een motivatiebrief.

Screening

Een onderdeel van de procedure is de screening. Dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over jou online kan worden opgezocht, zoals jouw social media profielen. We kunnen de gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met jou worden besproken. Wij wijzen mensen niet enkel af op de resultaten van de screening.

De gronden voor het verwerken van jouw gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden zijn: jouw toestemming, voor zover nodig is om uiteindelijk een overeenkomst met jou aan te gaan en ons gerechtvaardigd belang om op basis van jouw aanvraag te beoordelen of we jou in dienst zullen nemen.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij ons, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we jou alsnog benaderen als de andere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt of in verband met mogelijke nieuwe vacatures. Indien je toestemming heeft gegeven om jouw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij jouw gegevens maximaal een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Nieuwsbrief

Je kunt jezelf abonneren op onze nieuwsbrief via onze websites. Hierdoor ontvang je regelmatig een e-mail met informatie, nieuws en aanbevelingen over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
​​​​​

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met jouw gegevens omgaan.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je een account hebt, kun je daarmee inloggen op de betreffende site om jouw gegevens in te zien en te wijzigen. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail: privacy@tabsholland.nl

Identificatie

Om misbruik te voorkomen en/of jouw identiteit vast te stellen vragen wij jou in sommige gevallen -zoals bij een koop op afbetaling- je te identificeren, Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én uw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de “KopieID-app” voor gebruiken. Ook wanneer je jouw aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Je kunt ook contact opnemen met onze privacy officer via privacy@tabsholland.nl .

Wijzigingen in deze privacyverklaring

​​​​​​​Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Ons bedrijf kan de klantinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met jou opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en jou op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om jou de kans te bieden jouw deelname te weigeren.